Služby


Pevnostní výpočty a konstrukční návrhy v GWJ software

 • Celé převodovky čelní, šnekové, kuželové, planetové
 • Hřídele
 • Ložiska
 • Čelní ozubená kola / soukolí
 • Kuželová kola / soukolí
 • Šnekové převody
 • Šroubové spoje
 • Lisované spoje
 • Spoj perem
 • Drážkované spoje
 • Kolíky
 • Pružiny
 • Řemeny

Výpočty jsou prováděny v software eAssistant a SystemManager.


Výpočty metodou konečných prvků (MKP / FEM)

 • Pevnostní analýzy statické/únavové.
 • Modální analýza.
 • Stabilita.
 • etc.