Zahrnutí pružných ozubených kol a ložiskových kroužků do modelů převodovek

Tisková zpráva

Braunschweig, 19. února 2019

GWJ Technology GmbH, Braunschweig, Německo, jeden z významných dodavatelů výpočetního software pro ozubená kola a převodovky, představil novou verzi svého výpočtového systému.

Hlavním rozšířením je možnost uvažovat ozubená kola čelních ozubených kol jako 3D elastické a vysíťované části. Tato funkcionalita 3D elastických částí (díly MKP) pro skříň a planetové unašeče, která již několik let funguje, byla dále rozšířena. Pomocí uvažování těles převodovky jako 3D elastických těles je možné v modelu přesněji postihnout tuhost kola, což je vhodné zvláště při návrhu modifikací ozubení. 3D geometrie těles převodovek lze definovat pomocí mnohoúhelníku nebo přímého importu přes 3D STEP / IGES. Tímto přístupem je možné definovat síly a ložiska přímo na 3D elastických částech. Rozšířený výpočet valivých ložisek umožňuje použití elastických ložiskových kroužků pro ještě podrobnější analýzy. Přibylo několik dalších vylepšení softwaru, jako je přidání formátu REXS, který vyvinula společnost FVA (Německý výzkumný ústav pro techniku pohonů) pro systémy převodovek nebo další výsledkové tabulky ve formátu XLS a XLSX. Jsou k dispozici jehlová ložiska typu HK a BK. Ložisková databáze SKF byla aktualizována, a byla přidána databáze ložisek od Schaeffler s ložisky FAG a INA. Pro dokumentační body na hřídelích lze určit matici tuhosti. Byla také integrována nová možnost pro podpůrná místa (okrajové podmínky). GWJ prezentovalo přehled o probíhajících aktivitách v oblasti vývoje softwaru na letošním ročníku Hannover Messe a představilo nejnovější verzi výpočtového systému „SystemManager“ pro eAssistant a TBK v hale 25, stánek A23.

Kontakt:

Mr Gunther Weser, GWJ Technology GmbH

Tel.: +49 (0) 531 129 399-0, Fax: +49 (0) 531 129 399-29

Email: g.weser@gwj.de, Web: www.gwj.de

Press Release (EN)