Nová verze SystemManageru

Tisková zpráva

Výpočet systému rozšířen o nové možnosti

Braunschweig, 18. dubna 2018

GWJ Technology GmbH, Braunschweig, Německo, přední výrobce a poskytovatel výpočetního software pro oblast strojírenství, nedávno představil novou verzi svého výpočetního systému „SystemManager“.

SystemManager je rozšíření výpočetního software eAssistant (webové řešení) a TBK. eAssistant a TBK patří již mnoho let k nejoblíbenějším softwarový řešením v podnikání. SystemManager je software pro kompletní výpočet celého systému strojních částí. Software využívá výpočet metodou konečných prvků vícehřídelových systémů s ozubenými koly jako nelineárními propojovacími elementy.

Nová verze poskytuje alternativní metodu importování a automatického síťování geometrie skříní a planetových unašečů. Toto nabízí opět lepší kvalitu sítě a dovoluje síťování velmi složitých geometrií skříní i v automobilových aplikacích, které jsou charakteristické svou složitostí.

Výpočet systému uvažuje nyní 3D elastické díly pro výpočet vlastních frekvencí (např. planetový unašeč) s užitím modální redukce.

K původním převodům ozubenými koly, planetovým soukolím, kuželovým převodům, převodům šnekovým a převody řemeny byly doplněny další možnosti propojení. Nyní je možné uvažovat hydraulické nebo elektrické propojení subsystémů.

Bylo přidáno mnoho malých zlepšení, jako dělení a spojování, posouvání nebo zrcadlení hřídelů. Všechny typy ložisek jsou nyní vykreslovány s odděleným vnitřním a vnějším kroužkem ve 2D a 3D pohledech. Animace vlastních tvarů ve 3D tedy umožňují lepší pochopení pohybu v ložiscích. Grafické znázornění může být v programu pozastaveno, aby bylo umožněno porovnání, a funkce kopírování (clipboard) byla přidána do grafiky pro rychlejší přenos do dalších dokumentů. Přednastavený formát reportu je nyní PDF/A místo standardního PDF. Softwarová dokumentace je nyní k dispozici jako kontextová nápověda, dovolující rychlejší přístup k informacím ohledně některých vstupů.

Dále vzniklo několik doplnění integrovaného výpočtu ložisek.

Pro více informací navštivte www.gwj.de nebo kontaktujte GWJ na +49 (0) 531 129 3990 nebo pošlete email na info@gwj.de .

 

O GWJ Technology

Se svým zaměřením na strojírenství, GWJ Technology, přední společnost v oboru se sídlem v Braunschweigu v Německu, představuje vysoce kvalitní produkty a inovativní vývoj software. S hlubokými znalostmi, elánem a s týmem nadšených inženýrů vkládáme maximální úsilí, dovednosti, znalosti a zápal do naší práce, abychom dosáhli špičkové kvality výrobků.

Naše portfolio zahrnuje vývoj standardního výpočtového software pro strojní prvky jako hřídele, valivá ložiska, ozubená kola, kuželová kola, atd. Za účelem zvýšení produktivity konstrukčního procesu a propojení výpočtů a CAD vyvíjíme a dodáváme CAD pluginy pro různé 3D CAD systémy. Naše softwarová řešení jsou navržena s elegantním uživatelským rozhraním, takže je snadnější než kdy jindy navrhnout nebo přepočítat strojní prvky.

Mimo jiné jsme se zaměřili na nabídnutí speciální softwarové aplikace pro určení skutečné 3D geometrie zubů ozubených kol. Tvar zubu je základ 3D modelu pro výrobu kol na multi-osých obráběcích centrech. Software otevírá zcela nové možnosti pro strojírenství.

 

Kontakt:

Mr Gunther Weser, GWJ Technology GmbH

Tel.: +49 (0) 531 129 399-0, Fax: +49 (0) 531 129 399-29

Email: g.weser@gwj.de, Web: www.gwj.de

 

Press Release (EN)