Aktualizace TBK 2014 přináší nové funkce

GWJ Technology představuje nové funkce v nejnovější verzí softwaru TBK 2014. S nejnovější verzí výpočtového softwaru získá uživatel výkonný nástroj pro dimenzování a optimalizaci převodovek. Stejně jako v předchozích verzích byly jednotlivé moduly vylepšeny a optimalizovány.

Aktualizace obsahuje několik nových funkcí a nastavení. Například byly přidány další možnosti pro součet posunutí profilu i pro součinitele posunu profilu, byly integrovány nové základní profily pro plastové převody podle ANSI / AGMA 1106-A97 a pevnost plastových převodů lze nyní vypočítat podle podle VDI 2736 v modulu čelního soukolí. První plastové materiály byly přidány do obecné databáze materiálů. Za tímto účelem byly z dostupných diagramů ve VDI 2736 podrobně aproximovány a odpovídajícím způsobem uloženy teplotní závislosti materiálových vlastností, jako je únavová pevnost a modul pružnosti v tahu. Jsou podporovány soukolí plast/plast i plast/kov. Při pevnostním výpočtu šnekových převodů lze vypočítané ztráty výkonu přepsat nebo specifikovat jednotlivě. To znamená, že pevnostní výpočet lze lépe přizpůsobit výsledkům zkoušek.

Pro výpočet únavové pevnosti a bezpečnosti vůči trvalé deformaci hřídelí jsou nyní k dispozici obě verze DIN 743 (verze 2000 a 2012). Požadovanou verzi lze vybrat v nabídce nastavení. Výchozím standardem je nyní verze DIN 743: 2012.

Za zmínku stojí také podpora TBK 2014 v nejnovější verzi softwaru SystemManager. Optimalizovaná použitelnost a nové funkce zefektivňují práci s TBK 2014 a SystemManagerem, zejména s ohledem na složitější systémy, jako jsou vícestupňové čelní převodovky nebo planetové převody.