Nová verze výpočetního software pro převodovky

Novinky v TBK

Braunschweig, 19. srpna 2018

Je k dispozici nová verze našeho software TBK pro výpočet strojních částí a převodovek. Kromě výrazného zrychlení aplikace, hlavně při startu, má nová verze TBK mnoho nových vylepšení a rozšíření.

Moduly čelního ozubeného kola a soukolí o 3 a 4 kolech, stejně jako ozubeného hřebenu byly rozšířeny. Moduly nyní zahrnují DIN 58405 pro přesnou mechaniku, ISO 1328 a ANSI/AGMA 2015 navíc k DIN 3961 pro tolerance a kvalitu ozubení.

Byl aktualizován výběr SKF ložisek v ložiskovém modulu. Nová filtrovací funkce umožňuje uživateli vyhledávat „populární položky“ snáze a rychleji. Populární položky mají dobrou dostupnost a všeobecně zajišťují řešení s nízkou cenou. Nová verze také obsahuje SKF Explorer ložiska. Ta jsou vyznačena, což usnadňuje vybrat správné ložisko. Bylo přidáno přímé propojení k online SKF katalogu.

Pro DXF výstup 2D geometrie zubu (u všech modulů pro ozubení) je přidána nová funkce pro nastavení minimální vzdálenosti bodů. To usnadňuje nastavení přesnosti a hustotu bodů pro účely řezání drátem a laserem.

Opětovné použití dat se zdá být tématem, které bylo vyřešeno na dlouhou dobu dopředu, především v období „Průmysl 4.0“, tedy dnešní čtvrté průmyslové revoluce. Integrací standardního formátu GDE do modulů pro ozubená kola a evolventy je TBK blíže k bezproblémovému datovému pracovnímu postupu. GDE umožňuje sdílení a výměnu dat ozubení. Tento formát, který je definovaný VDI/VDE příručkou 2610 je aktuálně podporovaný mnoha měřícími zařízeními výrobců. S GDE formátem může být geometrie čelních kol a evolvent přímo nahrána ze software do měřicího zařízení. K tvorbě měřicího programu stačí pár kliků myší. To zabraňuje vzniku chyb při přenosu a umožňuje pracovat se standardními instrukcemi. GDE formát je variantou i přenos dat do výrobních strojů.

 

Kontakt:

Mr Gunther Weser, GWJ Technology GmbH

Tel.: +49 (0) 531 129 399-0, Fax: +49 (0) 531 129 399-29

Email: g.weser@gwj.de, Web: www.gwj.de

Press Release (EN)