Nová ocel pro ozubená kola

Tisková zpráva

Braunschweig, 14. března 2019

GWJ Technology GmbH z německého Braunschweigu je prvním světovým dodavatelem profesionálního výpočetního softwaru, který nabízí čistou ocel Ovako ve svém modulu pro výpočet převodů.

Švédská společnost Ovako je předním výrobcem strojírenské oceli pro zákazníky v ložiskovém, dopravním a výrobním průmyslu a dceřinou společností Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation. Integrace čistých ocelí 159X a 159Q do modulů čelního ozubení GWJ proběhla v úzké spolupráci mezi Ovako a GWJ Technology. 159x a 159Q vycházejí z cementační oceli typu 18CrNiMo7-6. Vzhledem k podstatně menšímu objemu nečistot v oceli mají modifikované Woehlerovy křivky. V rámci statické pevnosti jsou oceli srovnatelné s 18CrNiMo7-6. V oblasti únavové pevnosti je IQ-Steel 159Q (ultra čistá ocel, Isotropic Quality) navržena tak, aby byla zvýšena únosnost boků zubů o 30% a pevnost v patě zubu o 60%. Hodnoty únavové pevnosti jsou založeny na vlastním výzkumu firmy Ovako a externí verifikaci na WZL Univerzity RWTH Aachen a na Výzkumném výzkumném středisku (FZG) Technické univerzity Mnichov. BQ-Steel 159X (Ložisková čistá ocel) přináší ve srovnání s 18CrNiMo7-6 mírně nižší zlepšení vlastností, a lze je použít ke zlepšení stávajících konstrukcí. 159Q je ideální pro nová konstrukční řešení. Přínosné může být zaměřit se na optimalizovanou odolnost vůči oděru, což obvykle vede k lepší účinnosti převodovky a nižším ztrátám výkonu. Z pohledu společnosti GWJ lze říci, že oceli Ovako otevírají zcela nové konstrukční možnosti převodovek a nabízejí významný potenciál pro zvýšení účinnosti převodů a komponent převodovek. Obě oceli, 159X a 159Q, jsou k dispozici ve všech třech softwarových řešeních GWJ, web-based softwaru eAssistant, desktopové aplikaci TBK a speciálním softwaru GearEngineer pro pětiosé frézování ozubených kol. Navštivte www.gwj.de pro více informací nebo kontaktujte GWJ na +49 (0) 5311293990 nebo pošlete email na info@gwj.de, www.gwj.de.

Press Release (EN)