Nová verze výpočtu systému

GWJ Technology GmbH neustále pracuje na optimalizaci svých softwarových produktů a integraci nových funkcí. Nyní je k dispozici nová verze výpočtu systému.

Tato verze přichází s mnoha novými funkcemi pro ještě větší komfort. Jediným kliknutím a několika specifikacemi software automaticky poskytuje řešení pro vícestupňové převodovky nebo jednotlivé planetové stupně.

U převodovek s čelním soukolím to mohou být například požadovaný počet stupňů, celkový poměr, vstupní točivý moment a vstupní otáčky. Průměr hřídele a rozměry ozubených kol jsou navrženy pro každý stupeň a automaticky nastaveny jako systém. Neočekává se žádné optimalizované řešení, pouze rychlé nastavení geometrie hřídele, které je poté nutné vylepšit. Tento software usnadňuje získání prvního návrhu vícestupňové převodovky. Podobným způsobem funguje pro jednoduché planetové soukolí. Toto tedy šetří čas při vytváření systému.

Byly aktualizovány databáze ložisek Schaeffler a SKF. Kromě toho byla přidána databáze společností HQW Precision GmbH a The Barden Corporation (UK) Limited a CSC obsahující vnitřní geometrii. Tyto dílčí databáze jsou šifrovány a obsahují vnitřní geometrii ložisek. Další šifrované databáze obsahující vnitřní geometrii jsou k dispozici od GMN a IBC, ale je třeba je vyžádat od výrobce. S aktualizací získá uživatel lepší prezentaci kuželových převodů. Nyní jsou zobrazena kuželová kola včetně zubů ve 3D pohledech. Pokud se geometrie importuje jako síť (síť Nastran nebo FEMAP, nikoli jako STEP), lze pro 3D elastické díly (síťované součásti MKP) přiřadit více materiálů. Hodnocení povrchových napětí je novou funkcí. Pole povrchových napětí lze přepočítat pro 3D elastickou součást. Jelikož síť není v rozích zjemněná, tato napětí nemohou zahrnovat koncentrátory napětí, pouze poskytují odhad zatížení uvnitř dílu. Grafika pro zobrazení napětí je přidána do grafického menu.

Do optimalizačního kroku ve varičních parametrech byla přidána možnost přidat pravidla. Do výpočtu systému byl integrován další jazyk, turečtina.