GearEngineer nyní podporuje šípové ozubení

Tisková zpráva

Braunschweig, 10. září 2018

GWJ Technology GmbH, Braunschweig, Německo, jeden z významných dodavatelů výpočetního software pro ozubená kola a převodovky, oznamuje vydání nové verze svého software GearEngineer.

GearEngineer je speciální software navržený pro výpočet reálné 3D geometrie tvaru zubu, dimenzování a výpočet únosnosti čelních a kuželových ozubených kol.

GearEngineer definuje tvar zubu na základě matematické simulace výrobního procesu, odpovídajícímu klasické výrobě na strojích na výrobu ozubení. Tato geometrie zajišťuje perfektní základ pro výrobu čelních o kuželových ozubených kol na víceosých obráběcích centrech. Nová verze byla představena poprvé široké veřejnosti na AMB 2018 a přišla s mnoha novými funkcemi. Všechny výpočtové moduly nyní používají 2 systémy jednotek: metrický systém a imperiální systém jednotek. Uživatel mezi nimi může rychle přepínat. Pro kvalitu ozubení čelních ozubených kol jsou integrovány normy ISO 1328 a ANSI/AGMA 2015. Ke stávajícím DIN 3990 a ISO 6336 Metoda B, pro výpočet pevnosti ozubení, byla přidána norma ANSI/AGMA 2101.

Uživatel může nyní pracovat u čelních ozubených kol i se zaoblením špičky zubu, ne pouze se sražením na špičce zubu. Definice základního profilu pro vnější čelní soukolí bylo nahrazeno hrubováním a dokončením („semi topping“ a „topping“). Při použití „semi topping“ může být definován odpovídající nástroj, který generuje sražení na špičce zubu nebo modifikaci během obráběcího procesu.

Výpočet 3D geometrie ozubení skutečného šípového ozubení je důležitým prvkem nové verze software GearEngineer. Skutečná šípová kola jsou dvě spojená kola se šikmým ozubením, ale nemají mezeru oddělující tyto 2 šikmé ozubení – mezi nimi je zaoblené propojení.

Geometrie ozubení zahrnující zaoblovací proces šípového ozubení je velmi komplexní, ale může být spočítána a generována s použitím software GearEngineer. Kompletní geometrie boku a paty zubu pro výrobu ozubených kol může být nyní automaticky vytvořena a používána pro účely programování CAM. To otevírá zcela nové perspektivy pro výrobu na víceosých obráběcích center namísto použití zastaralých strojů Sykes. Zatímco dříve bylo běžné obrábění za měkka, dnes je možné pro výrobu ozubených kol použít proces obrábění za tvrda.

Kontakt:

Mr Gunther Weser, GWJ Technology GmbH

Tel.: +49 (0) 531 129 399-0, Fax: +49 (0) 531 129 399-29

Email: g.weser@gwj.de, Web: www.gwj.de

Press Release (EN)