Software a služby v oboru strojírenství


Přes 15 let zkušeností s pevnostními výpočty v oboru letectví/kosmonautika a konstrukce převodovek a ozubených kol, s úzkou vazbou na konstrukci a testování.

 


Strategickým partnerem je firma GWJ Technology GmbH. Software této firmy, zaměřený na strojírenské výpočty, je vhodný pro velké firmy i malé živnostníky. Je osvědčený, na špičkové úrovni, moderní, uživatelsky velmi příjemný, navíc se nabízí za velmi přívětivých cenových podmínek a neustále přináší významná vylepšení. Firma GWJ Technology GmbH vyvíjí také speciální software na objednávku, dle požadavků zákazníka.


Zajišťujeme služby v oblasti 3D scanování a reverzního inženýrství. Tuto službu je možné využít i pro získání 3D modelu existujícího dílu za účelem jeho pevnostní analýzy metodou konečných prvků.